Bestuur

Het bestuur van de Vakvereniging i&i bestaat uit (oud)-docenten die werkzaam zijn bij onderwijs-, of onderwijsgerelateerde, instellingen. Grote gemene deler van de bestuursleden is de overtuiging dat iedere leerling recht heeft op informaticaonderwijs.

Ramon Moorlag
Bestuurslid-Ramon-Moorlag

Voorzitter

Docent informatica @ Ds. Pierson College, Den Bosch.

Adviesraad onderwijscoöperatie, lerarenadviesraad, informatica 2.0 en bedenker van Mi&i.

Aad van der Drift
aadvanderdrift

Secretaris

Docent informatica en Aardrijkskunde @ Zernike College, Haren

Penningmeester Platform VVVO, Lid ALV Onderwijscooperatie, Bestuurslid ICT-Noord, Vice-voorzitter Wierdastichting

René Franquinet
renefranquinet

Penningmeester

Oud-docent informatica en Nederlands

Bestuurslid Onderwijscoöperatie, Voorzitter Platform VVVO, Bestuurslid en auteur Engima-Online

Lex Verheesen
lexverheesen

Commissievoorzitter Digitale geletterdheid

Docent informatica @ UniC, Utrecht
Docent Lifestyle Informatics @ Hyperion Lyceum, Amsterdam

Jan Graver
nophoto